Allmänna toaletter

Här kommer du hitta information om offentliga toaletter i Stockholm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentliga_toaletter_i_Stockholm

Offentliga toaletter i Stockholm (så kallade allmänna bekvämlighetsinrättningar) stadgades i en förordning första gången år 1792. Då inrättades sammanlagt tre allmänna, av staden skötta avträden: på Kornhamnstorg, på Packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) och vid latrinuppsamlingsplatsen på Stadsgården.
Kring 1840-talet fanns ett femtontal offentliga bekvämlighetsinrättningar. På 1870-talet ökade staden antalet offentliga toaletter genom att privatpersoner fick hyra toalettlokaler och göra dessa tillgängliga för allmänheten mot en viss avgift. Kring 1885 fanns 17 offentliga, bevakade toaletter som kallades ”kabinetter” och samtidigt omkring 70 allmänna urinoarer i staden.
Antalet bevakade kabinetter har varierat genom tiderna. 1885 fanns det 17, 1930 fanns det 14, 1960 fanns det 32 och 1987 hade de minskat till 14. Idag (2011) finns ett drygt hundratal offentliga toaletter i Stockholms innerstad inklusive Djurgården. Då ingår både mynttoaletter och sådana med bevakning. I ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och tillverkaren av den reklamfinansierade och helautomatiska ”pelartoaletten” prövas för närvarande (2011) gratis inträde till dessa toaletter.
Stockholms äldsta, i drift varande urinoar placerades 1890 vid Källargränd intill Börshuset och där står den fortfarande idag. Nyaste sättet att betala toalettavgiften är via sin mobiltelefon genom att öppna dörren med ett SMS-lås. Idag är det Trafikkontoret som har ansvar för Stockholms offentliga toaletter.

Annonser